Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin (TC6)

Phân tích Cổ Phiếu TC6 – Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu TC6

Cập nhật ngày 9:55 29/02/2024
Giá: 0.00
Thay đổi: %
Khối lượng: 0
Tham chiếu: 0.00
Giá Trần: 0.00
Giá Sàn: 0.00
Dư Mua
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
Dư Bán
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
[Trung bình 20 ngày = 193,194 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: 8,8 -- Giá Cp ngày trước: 9
Giá mua: 8,8 - Tăng vọt(T:-16%) so với Ma20: 9.52 và (T:-17%) so với ĐCB: 9.6 - Thay đổi CN(-26%, Giá:10.8) - TN(-2%, Giá:8.2)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 0 - Bán: 100 Chênh lệch : -100

Tài Nguyên Cơ Bản - Điểm Cân Bằng: 9.6 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  n/a
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  n/a
 •        P/E :
  n/a
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  -0.54
 • (**) Hệ số beta:
  0.75
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  806,717
 • KLCP đang niêm yết:
  32,496,105
 • KLCP đang lưu hành:
  32,496,105
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  292.46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/06/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 10,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 01/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.5%
- 01/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 27/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 15/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 27/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:15
- 12/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 19/06/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 24/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 21/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 02/06/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 25/03/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
- 20/08/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  3,153.61 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  24.62 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  3 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0.22 (EPS Năm 1 là: 0.22)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -0.86 (EPS Năm 2 là: 0.18)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0.13 (EPS Năm 3 là: 1.27)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -0.17


Nhu cầu dùng điện tăng đột biến, DN ngành than báo lãi tăng bằng lần

Bức tranh nửa đầu năm 2023 của các doanh nghiệp ngành than tương đối khởi sắc khi đa phần đều…