Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW)

Phân tích Cổ Phiếu POW – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu POW

Cập nhật ngày 7:46 29/02/2024
Giá: 11.75
Thay đổi: -0.84 %
Khối lượng: 55,500
Tham chiếu: 11.85
Giá Trần: 12.65
Giá Sàn: 11.05
Dư Mua
Giá 1 : 11.75 KL1 : 60,200
Giá 2 : 11.70 KL2 : 102,700
Giá 3 : 11.65 KL3 : 76,200
Dư Bán
Giá 1 : 11.80 KL1 : 2,000
Giá 2 : 11.85 KL2 : 3,600
Giá 3 : 11.90 KL3 : 29,900
[Trung bình 20 ngày = 11,617,855 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 55,500 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: 11,75 -- Giá Cp ngày trước: 11,85
Giá mua: 11,75 - Tăng vọt(T:-15%) so với Ma20: 12.92 và (T:-15%) so với ĐCB: 12.95 - Thay đổi CN(-35%, Giá:16.9) - TN(-4%, Giá:11.45)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 11,711,340 - Bán: 734,970 Chênh lệch : 10,976,370

Điện, nước & xăng dầu khí đốt - Điểm Cân Bằng: 12.95 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.81
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.81
 •        P/E :
  14.69
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  12.67
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  7,404,120
 • KLCP đang niêm yết:
  2,341,871,600
 • KLCP đang lưu hành:
  2,341,871,600
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  27,751.18
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Chi tiết
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:06/03/2018
Với Khối lượng (cp):467,802,523
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):17.8
Ngày giao dịch cuối cùng:27/12/2018
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/01/2019
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.6
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 2,341,871,600
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 30/09/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%
- 18/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  24,242 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  865 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  743 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -0.03 (EPS Năm 1 là: 1)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 4.72 (EPS Năm 2 là: 1.03)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0 (EPS Năm 3 là: 0.18)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 1.56