Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa quyết định điều chỉnh hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 01/2023/PVPF Mua 300.000 tấn than phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có giá gói thầu 811,306 tỷ đồng, đồng thời gia hạn thời điểm đóng thầu lần 3 đến 9 giờ ngày 25/9/2023.
 
 
Ngày 13/9/2023, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc PVPF ký Quyết định số 201/QĐ-NLĐLDK điều chỉnh HSMT Gói thầu số 01/2023/PVPF. Theo đó, PVPF điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong HSMT.
 
Cụ thể, HMST điều chỉnh quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng với yêu cầu như sau: “Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng mà nhà thầu với vai trò là bên bán hàng hóa, trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét. Cụ thể, tương tự về chủng loại, tính chất: than đã cấp cho các hộ công nghiệp (điện, hóa chất, xi măng, luyện thép). Tương tự về quy mô là hợp đồng có khối lượng bằng hoặc lớn hơn 70%”.
 
Đối với quy định về kinh nghiệm nhập khẩu than, HSMT yêu cầu: “Nhà thầu phải cung cấp bản sao công chứng các tài liệu sau: các hợp đồng đã ký hoặc MOU ràng buộc/thỏa thuận bằng văn bản; hóa đơn thương mại; tờ khai hải quan; B/L”.
 
Cũng tại quyết định này, PVPF điều chỉnh thời hạn thanh toán hợp đồng. Theo đó, bên mua thanh toán cho bên bán trong vòng 22 ngày làm việc kể từ ngày bên mua nhận được đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán lô hàng theo quy định tại Điều 5.2 của Hợp đồng.
 
“Đối với nội dung khác không điều chỉnh, sửa lỗi vẫn được thực hiện theo các quyết định đã được PVPF ban hành”, PVPF thông tin.
 
Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện PVPF cho biết, việc Bên mời thầu điều chỉnh một số nội dung của HSMT được căn cứ trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý làm rõ HSMT của nhà thầu quan tâm. Qua đó, Bên mời thầu muốn tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà thầu tham dự Gói thầu. “Ở hai lần gia hạn mời thầu trước đó, Bên mời thầu chưa nhận được bất kỳ HSDT nào”, đại diện Bên mời thầu thông tin.
 
Theo Bên mời thầu, trước đó, một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị xem xét điều chỉnh khối lượng thực hiện hợp đồng tương tương tự; đồng thời, cập nhật, mở rộng chủng loại, tính chất than của hợp đồng tương tự nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu tham dự. Nhà thầu cho biết, căn cứ theo ghi chú (03) bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, HSMT yêu cầu than cám anthracite, có chất bốc khô ≤10%; đồng thời, tương tự về quy mô với hợp đồng có khối lượng bằng hoặc lớn hơn 70% khối lượng của gói thầu đang xét (tương đương 210.000 tấn cho 1 hợp đồng hoặc 3 hợp đồng mỗi hợp đồng 100.000 tấn). “Yêu cầu như vậy sẽ giới hạn thông số và tính đa dạng của các chủng loại than, làm giảm số lượng nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực tham gia Gói thầu”, nhà thầu phản ánh.
 
Một số nhà thầu khác cũng có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ nội dung “nhà thầu phải cung cấp bản sao công chứng các tài liệu làm rõ, trong đó có các hợp đồng đã ký MOU ràng buộc/thỏa thuận bằng văn bản còn hạn ít nhất đến 30/6/2024” là áp dụng riêng đối với các thỏa thuận bằng văn bản hay cả 3 loại văn bản nhằm chứng minh năng lực kinh nghiệm. Tiếp thu ý kiến làm rõ này, Bên mời thầu cũng đã điều chỉnh HSMT với việc bỏ nội dung “còn hạn ít nhất đến ngày 30/6/2024”.
 
Được biết, trước khi Bên mời thầu có quyết định điều chỉnh một số nội dung HSMT trên, ngày 24/8/2023, Bên mời thầu cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị của nhà thầu, trong đó, PVPF đồng ý điều chỉnh một số nội dung của HSMT trên cơ sở tiếp thu kiến nghị của nhà thầu về việc xem xét điều chỉnh khối lượng thực hiện hợp đồng tương tự; mở rộng ngôn ngữ của tài liệu, bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt…
 
Gói thầu số 01/2023/PVPF do PV Power làm Chủ đầu tư; đơn vị mời thầu là PVPF. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 
Gói thầu được phát hành HSMT từ ngày 3/8/2023, dự kiến đóng thầu vào ngày 28/8/2023. Trong thời gian này, Bên mời thầu đã tiến hành sửa đổi HSMT, theo đó gia hạn đóng thầu lần 1 vào ngày 28/8/2023. Ngày 5/9/2023, tiếp tục gia hạn đóng thầu lần 2 đến ngày 12/9/2023. Do chưa có nhà thầu tham dự, ngày 12/9, Bên mời thầu tiếp tục gia hạn đến ngày 25/9/2023.
 
Trung Hiếu