Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC)

Phân tích Cổ Phiếu HBC – Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu HBC

Cập nhật ngày 4:0 17/05/2024
Giá: 8.38
Thay đổi: 3.97 %
Khối lượng: 89,200
Tham chiếu: 8.06
Giá Trần: 8.62
Giá Sàn: 7.50
Dư Mua
Giá 1 : 8.38 KL1 : 4,300
Giá 2 : 8.37 KL2 : 200
Giá 3 : 8.36 KL3 : 2,000
Dư Bán
Giá 1 : 8.39 KL1 : 2,300
Giá 2 : 8.40 KL2 : 15,500
Giá 3 : 8.42 KL3 : 1,400
[Trung bình 20 ngày = 6,014,150 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 89,200 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: 8,38 -- Giá Cp ngày trước: 8,06
Giá mua: 8,38 - Tăng vọt(T:-62%) so với Ma20: 20.85 và (T:-62%) so với ĐCB: 20.97 - Thay đổi CN(-64%, Giá:22.1) - TN(-48%, Giá:15.45)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 869,700 - Bán: 986,320 Chênh lệch : -116,620

Xây Dựng và Vật Liệu - Điểm Cân Bằng: 20.97 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  n/a
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  n/a
 •        P/E :
  n/a
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  25.02
 • (**) Hệ số beta:
  0.70
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  2,678,160
 • KLCP đang niêm yết:
  249,133,270
 • KLCP đang lưu hành:
  274,133,270
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  2,209.51
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 103.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 5,639,990
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 03/11/2022: Phát hành cho CBCNV 6,291,500
- 14/10/2022: Phát hành riêng lẻ 5,000,000
- 24/08/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 20/01/2022: Phát hành cho CBCNV 3,238,570
- 29/09/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
- 14/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 12/06/2019: Phát hành riêng lẻ 25,000,000
- 14/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
- 30/11/2018: Phát hành cho CBCNV 1,300,000
- 29/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 29/09/2017: Phát hành cho CBCNV 1,000,000
- 30/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:35
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 21/12/2016: Phát hành cho CBCNV 998,990
- 23/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
- 26/10/2015: Phát hành cho CBCNV 981,830
- 15/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
- 03/09/2014: Phát hành cho CBCNV 703,590
- 13/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 28/10/2013: Phát hành cho CBCNV 294,830
- 14/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 01/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
- 13/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 07/07/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  17,500 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  350 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  5 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -0.8 (EPS Năm 1 là: 0.34)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -0.4 (EPS Năm 2 là: 1.72)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: -0.52 (EPS Năm 3 là: 2.88)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -0.57


‘Big 4’ và các ‘ông lớn’ Vingroup, Sungroup, Novaland… họp với Thủ tướng chiều nay

Nhóm "Big 4" và các "ông lớn" bất động sản gồm: Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh, GP.Invest, HUD, Handico, UDIC, Geleximco,…