Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng như sau:

Tệp đính kèm:   20230925_20230925 – ACC – NQ HDQT Thong qua vay von Indovina bank.pdf