Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (THI)

Phân tích Cổ Phiếu THI – Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu THI

Cập nhật ngày 10:4 14/04/2024
Giá: 0.00
Thay đổi: -100 %
Khối lượng: 0
Tham chiếu: 23.30
Giá Trần: 24.90
Giá Sàn: 21.70
Dư Mua
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
Dư Bán
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
[Trung bình 20 ngày = 335 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 0 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: -- Giá Cp ngày trước: 23,3
Giá mua: - Tăng vọt(T:-100%) so với Ma20: 22.44 và (T:-100%) so với ĐCB: 24.63 - Thay đổi CN(-100%, Giá:28) - TN(NAN%, Giá:)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Hàng Hóa và Dịch Vụ Công Nghiệp - Điểm Cân Bằng: 24.63 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.60
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.60
 •        P/E :
  38.98
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  26.84
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  530
 • KLCP đang niêm yết:
  48,800,000
 • KLCP đang lưu hành:
  48,800,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  1,137.04
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Chi tiết
Giao dịch đầu tiên tại HNX:26/05/2021
Với Khối lượng (cp):48,800,000
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):0.0
Ngày giao dịch cuối cùng:27/08/2021
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/06/2017
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 49.9
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 48,800,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 26/04/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 16/12/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 12/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 15/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 04/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 21/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 23/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 09/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  2,280 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  156 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  30 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0 (EPS Năm 1 là: 3.32)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0 (EPS Năm 2 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0 (EPS Năm 3 là: 5.66)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0