Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Phân tích Cổ Phiếu TVS – Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu TVS

Cập nhật ngày 8:42 19/05/2024
Giá: 0.00
Thay đổi: -100 %
Khối lượng: 0
Tham chiếu: 22.00
Giá Trần: 23.50
Giá Sàn: 20.50
Dư Mua
Giá 1 : 21.70 KL1 : 6,000
Giá 2 : 21.65 KL2 : 2,000
Giá 3 : 21.00 KL3 : 200
Dư Bán
Giá 1 : 22.40 KL1 : 100
Giá 2 : 22.50 KL2 : 100
Giá 3 : 23.30 KL3 : 200
[Trung bình 20 ngày = 74,705 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 0 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: 28,5 -- Giá Cp ngày trước:
Giá mua: 28,5 - Tăng vọt(T:48%) so với Ma20: 18.96 và (T:-41%) so với ĐCB: 47.79 - Thay đổi CN(-45%, Giá:51) - TN(INF%, Giá:)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 167,600 - Bán: 31,400 Chênh lệch : 136,200

Dịch vụ tài chính - Điểm Cân Bằng: 47.79 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  1.51
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  1.51
 •        P/E :
  14.48
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  16.44
 • (**) Hệ số beta:
  1.31
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  21,410
 • KLCP đang niêm yết:
  107,075,184
 • KLCP đang lưu hành:
  107,075,021
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  2,334.24
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/01/2015
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.5
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 43,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 11/10/2021: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:74
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:16
- 21/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
- 17/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 15/10/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:1
- 04/02/2020: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:12.48, giá 10000 đ/cp
- 30/08/2019: Phát hành cho CBCNV 1,700,000
- 17/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.5
- 26/07/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:1
- 14/07/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:2
- 15/12/2016: Phát hành cho CBCNV 1,429,000
- 24/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
- 02/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 01/07/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:12
- 08/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  N/A
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  269 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0.9 (EPS Năm 1 là: 2.66)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -0.39 (EPS Năm 2 là: 1.4)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: -0.27 (EPS Năm 3 là: 2.29)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0.08