Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (SPB)

Phân tích Cổ Phiếu SPB – Công ty cổ phần Sợi Phú Bài, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu SPB

Cập nhật ngày 20:34 22/05/2024
Giá: 0.00
Thay đổi: %
Khối lượng: 0
Tham chiếu: 0.00
Giá Trần: 0.00
Giá Sàn: 0.00
Dư Mua
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
Dư Bán
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
[Trung bình 20 ngày = 245 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: -- Giá Cp ngày trước: 30,9
Giá mua: - Tăng vọt(T:-100%) so với Ma20: 35.32 và (T:-100%) so với ĐCB: 29.82 - Thay đổi CN(-100%, Giá:41) - TN(-100%, Giá:26)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Hàng Cá Nhân và Gia Dụng - Điểm Cân Bằng: 29.82 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  n/a
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  n/a
 •        P/E :
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  24.62
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  10
 • KLCP đang niêm yết:
  9,500,000
 • KLCP đang lưu hành:
  9,500,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  293.55
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/10/2016
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 65.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 5,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 20/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 09/06/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 20/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 16/01/2020: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:4, giá 16000 đ/cp
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
- 23/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
- 01/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
- 30/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 55%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  1,400 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  60 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  30 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -0.37 (EPS Năm 1 là: 0.66)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: -0.85 (EPS Năm 2 là: 1.04)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0.4 (EPS Năm 3 là: 7.14)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -0.27