Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Phân tích Cổ Phiếu SHS – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu SHS

Cập nhật ngày 4:55 29/02/2024
Giá: 8.10
Thay đổi: 0 %
Khối lượng: 223,200
Tham chiếu: 8.10
Giá Trần: 8.90
Giá Sàn: 7.30
Dư Mua
Giá 1 : 8.10 KL1 : 134,000
Giá 2 : 8.00 KL2 : 1,859,000
Giá 3 : 7.90 KL3 : 814,000
Dư Bán
Giá 1 : 8.20 KL1 : 397,100
Giá 2 : 8.30 KL2 : 584,100
Giá 3 : 8.40 KL3 : 558,700
[Trung bình 20 ngày = 4,671,712 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 223,200 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: 8,2 -- Giá Cp ngày trước: 7,8
Giá mua: 8,2 - Tăng vọt(T:-81%) so với Ma20: 42.19 và (T:-81%) so với ĐCB: 42.44 - Thay đổi CN(-84%, Giá:49.3) - TN(-78%, Giá:36.9)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 348,633 - Bán: 9,410,148 Chênh lệch : -9,061,515

Dịch vụ tài chính - Điểm Cân Bằng: 42.44 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.72
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.72
 •        P/E :
  12.56
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  11.62
 • (**) Hệ số beta:
  1.00
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  27,906,261
 • KLCP đang niêm yết:
  813,156,748
 • KLCP đang lưu hành:
  813,156,748
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  7,399.73
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.2
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 41,062,996
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 22/07/2022: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:18
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
- 14/04/2022: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 12000 đ/cp
- 14/10/2021: Phát hành cho CBCNV 4,000,000
- 23/08/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 13500 đ/cp
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
                           Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 22/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 19/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 14/01/2019: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:2, giá 12000 đ/cp
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 4:1
- 18/05/2018: Phát hành riêng lẻ 5,395,674
- 25/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 24/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3,5%
- 15/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11.2%
- 21/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.8%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  3,428.2 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  2,025.6 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0 (EPS Năm 1 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0 (EPS Năm 2 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0 (EPS Năm 3 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0