Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (OIL)

Phân tích Cổ Phiếu OIL – Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu OIL

Cập nhật ngày 8:17 29/02/2024
Giá: 8.80
Thay đổi: 0 %
Khối lượng: 11,100
Tham chiếu: 8.80
Giá Trần: 10.10
Giá Sàn: 7.50
Dư Mua
Giá 1 : 8.70 KL1 : 20,700
Giá 2 : 8.60 KL2 : 109,600
Giá 3 : 8.50 KL3 : 47,400
Dư Bán
Giá 1 : 8.80 KL1 : 9,500
Giá 2 : 8.90 KL2 : 26,100
Giá 3 : 9.00 KL3 : 47,200
[Trung bình 20 ngày = 1,265,995 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 11,100 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: 8,8 -- Giá Cp ngày trước: 8,8
Giá mua: 8,8 - Tăng vọt(T:-38%) so với Ma20: 12.85 và (T:-38%) so với ĐCB: 12.94 - Thay đổi CN(-49%, Giá:15.7) - TN(-32%, Giá:11.7)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 135,500 - Bán: 362,000 Chênh lệch : -226,500

Dầu Khí - Điểm Cân Bằng: 12.94 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.49
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  2.66
 •        P/E :
  17.85
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  9.17
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  685,769
 • KLCP đang niêm yết:
  201,425,936
 • KLCP đang lưu hành:
  1,088,425,100
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  9,578.14
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 07/03/2018
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 24.2
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 200,445,036
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 19/07/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3.5%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  45,000 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  500 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  400 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -1.5 (EPS Năm 1 là: -0.11)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 6.33 (EPS Năm 2 là: 0.22)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0 (EPS Năm 3 là: 0.03)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 1.61