CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO (LAI)

Phân tích Cổ Phiếu LAI – CTCP Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu LAI

Cập nhật ngày 17:7 13/04/2024
Giá: 0.00
Thay đổi: -100 %
Khối lượng: 0
Tham chiếu: 46.20
Giá Trần: 53.10
Giá Sàn: 39.30
Dư Mua
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
Dư Bán
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
[Trung bình 20 ngày = 95 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 0 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: -- Giá Cp ngày trước: 46,2
Giá mua: - Tăng vọt(T:-100%) so với Ma20: 27.95 và (T:-100%) so với ĐCB: 31 - Thay đổi CN(-100%, Giá:34.8) - TN(NAN%, Giá:)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Xây Dựng và Vật Liệu - Điểm Cân Bằng: 31 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.13
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.13
 •        P/E :
  356.43
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  17.41
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  10
 • KLCP đang niêm yết:
  8,550,000
 • KLCP đang lưu hành:
  8,550,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  395.01
(*) Số liệu EPS tính tới năm 2021 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/08/2015
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 12.7
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 8,550,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 29/09/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
- 29/10/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 18%
- 01/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
- 14/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 15/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 05/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 19/07/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 16/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  312.5 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  32.5 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  18 - 22 %
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0.13 (EPS Năm 1 là: 2.11)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0.11 (EPS Năm 2 là: 1.87)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0.13 (EPS Năm 3 là: 1.69)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0.12