Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)

Phân tích Cổ Phiếu HGT – Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu HGT

Cập nhật ngày 8:50 15/07/2024
Giá: 0.00
Thay đổi: -100 %
Khối lượng: 0
Tham chiếu: 9.70
Giá Trần: 13.50
Giá Sàn: 5.90
Dư Mua
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
Dư Bán
Giá 1 : 0.00 KL1 : 0
Giá 2 : 0.00 KL2 : 0
Giá 3 : 0.00 KL3 : 0
[Trung bình 20 ngày = 25 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 0 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: -- Giá Cp ngày trước: 9,7
Giá mua: - Tăng vọt(T:-100%) so với Ma20: 11.64 và (T:-100%) so với ĐCB: 14.84 - Thay đổi CN(-100%, Giá:16.1) - TN(NAN%, Giá:)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Du Lịch và Giải Trí - Điểm Cân Bằng: 14.84 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  n/a
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  n/a
 •        P/E :
  n/a
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  7.02
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  n/a
 • KLCP đang niêm yết:
  20,000,000
 • KLCP đang lưu hành:
  20,000,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  194.00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên:
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu:
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  25.75 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  -19.31 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: -12.16 (EPS Năm 1 là: -2.12)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0.06 (EPS Năm 2 là: 0.19)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 2 (EPS Năm 3 là: 0.18)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -3.37