Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DSC)

Phân tích Cổ Phiếu DSC – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu DSC

Cập nhật ngày 6:55 20/05/2024
Giá: 22.70
Thay đổi: 0 %
Khối lượng: 18,500
Tham chiếu: 22.70
Giá Trần: 26.10
Giá Sàn: 19.30
Dư Mua
Giá 1 : 22.60 KL1 : 300
Giá 2 : 22.40 KL2 : 400
Giá 3 : 22.00 KL3 : 1,500
Dư Bán
Giá 1 : 22.70 KL1 : 5,500
Giá 2 : 22.80 KL2 : 2,800
Giá 3 : 22.90 KL3 : 1,000
[Trung bình 20 ngày = 730 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 18,500 Tỷ Lệ: 25.3] Giá Cp hiện tại: 42,7 -- Giá Cp ngày trước: 40,2
Giá mua: 42,7 - Tăng vọt(T:2837%) so với Ma20: 1.43 và (T:218%) so với ĐCB: 13.21 - Thay đổi CN(104%, Giá:20.6) - TN(INF%, Giá:)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 0 - Bán: 0 Chênh lệch : 0

Dịch vụ tài chính - Điểm Cân Bằng: 13.21 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.21
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.21
 •        P/E :
  108.31
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  10.50
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  132,750
 • KLCP đang niêm yết:
  100,000,000
 • KLCP đang lưu hành:
  100,000,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  2,280.00
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/01/2018
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.9
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 6,000,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 18/08/2021: Phát hành riêng lẻ 94,000,000
- 03/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  188.3 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  56.59 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  45.27 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0 (EPS Năm 1 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0 (EPS Năm 2 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: 0 (EPS Năm 3 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: 0