Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG)

Phân tích Cổ Phiếu DLG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Tìm điểm mua, bán, đồ thị cùng với tin tức về cổ phiếu DLG

Cập nhật ngày 8:43 29/02/2024
Giá: 2.10
Thay đổi: 0.96 %
Khối lượng: 6,500
Tham chiếu: 2.08
Giá Trần: 2.22
Giá Sàn: 1.94
Dư Mua
Giá 1 : 2.10 KL1 : 200
Giá 2 : 2.09 KL2 : 5,200
Giá 3 : 2.08 KL3 : 900
Dư Bán
Giá 1 : 2.12 KL1 : 7,400
Giá 2 : 2.13 KL2 : 11,500
Giá 3 : 2.14 KL3 : 2,200
[Trung bình 20 ngày = 3,108,050 - khối lượng giao dịch ngày gần nhất 6,500 Tỷ Lệ: 0] Giá Cp hiện tại: -- Giá Cp ngày trước: 2,08
Giá mua: - Tăng vọt(T:-100%) so với Ma20: 4.15 và (T:-100%) so với ĐCB: 4.4 - Thay đổi CN(-100%, Giá:5.18) - TN(NAN%, Giá:)

Khối Ngoại (20 Ngày gần đây) Mua: 417,600 - Bán: 0 Chênh lệch : 417,600

Tài Nguyên Cơ Bản - Điểm Cân Bằng: 4.4 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  n/a
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  n/a
 •        P/E :
  n/a
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  6.03
 • (**) Hệ số beta:
  1.35
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  1,163,620
 • KLCP đang niêm yết:
  299,309,720
 • KLCP đang lưu hành:
  299,309,720
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  622.56
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 29,100,000
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 03/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
- 02/12/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:91, giá 10000 đ/cp
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:3
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:2
- 05/08/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đ/cp
                           Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
                           Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

 • Doanh thu
  2,500 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  N/A
 • Lợi nhuận sau thuế
  60 tỷ
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A

Tốc độ tăng trưởng eps năm 1 là: 0 (EPS Năm 1 là: -3.03)
Tốc độ tăng trưởng eps năm 2 là: 0 (EPS Năm 2 là: )
Tốc độ tăng trưởng eps năm 3 là: -0.86 (EPS Năm 3 là: 0.03)
Tốc độ tăng trưởng eps bình quân 3 năm là: -0.29