Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại VSD như sau:

Tệp đính kèm:   20230925_20230925 – AAA – Thong bao chot danh sach chu so huu trai phieu de dang ky luu ky tap trung tai VSDC.pdf